Alle samlinger
Kom i gang!
Generelle retningslinjer for bruk av Tise
Generelle retningslinjer for bruk av Tise
Oppdatert over en uke siden

For at Tise skal kunne gi deg god og trygg brukeropplevelse, samt opprettholde en god kvalitet og logistikk rundt tjenesten har vi laget noen retningslinjer for bruk av Tise, samt vedrørende hva som kan annonseres og kvaliteten rundt dette.

Ved å bruke Tise aksepterer du å være knyttet til “Retningslinjer for bruk av Tise” og de generelle brukervilkår for tjenesten. Du er fullt ut selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på endringer og oppdateringer av disse, og disse retningslinjene er ikke en erstatning for brukervilkårene.

Ansvar og opphavsrett

Tise forbeholder seg retten til å undersøke alle annonser som publiseres, både under og i ettertid av publisering. Annonser som etter vurdering ansees å bryte med retningslinjer for bruk av tjenesten kan bli endret eller fjernet uten forvarsel.

Annonsører på Tise er fullt ut ansvarlig for produktet, innholdet i annonsen, og overlevering av produktet etter de avtaler som inngås med kjøper.

Det er ikke tillatt å bruke andres materiale, tekst eller bilder på Tise uten at det foreligger eksplisitt samtykke fra rettighetshaver. I de tilfellene enkeltpersoner kan knyttes til bildene er det også viktig at de avbildede også har gitt samtykke for videre bruk. Hvis du benytter andres materiale som er beskyttet av opphavsrett kan du være erstatningspliktig for dette.

Ved eventuelle tekniske feil, feilaktig fjerning av annonser eller andre mangler knyttet til tjenesten vil ikke Tise holdes ansvarlig for tap som måtte påføres bruker.

Alle kontoer på Tise som ikke er private, skal registreres som bedrift, og har egne retningslinjer og må være godkjente av oss.

Annonsens innhold og plassering

Alle varer skal ha en relevant pris. Dersom annonsør ønsker en budrunde for produktet sitt må dette kommuniseres i annonsen og i dialog med interesserte kjøpere for å unngå misforståelser.

Annonsene skal legges ut i en kategori som passer med gjenstanden som legges ut.

Annonser skal ha en relevant beskrivelse som samsvarer med produktets egenskaper og utseende.

Annonsene skal oppfylle kravene i bilde-guiden.

Legg kun ut én gjenstand per annonse.

Bruk søkeord/tags som er relevant for beskrivelsen av annonsen. Unngå søkeord/tags som ikke er relevant for produktet da dette kan medføre en dårligere brukeropplevelse for andre.

Annonser som publiseres skal være annonsørens eiendom og det er ikke tillatt å legge ut annonser for andre.

Unngå å bruke store bokstaver i beskrivelsen av annonsen utover normal grammatisk bruk.

Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt.

Kommunikasjon

I dialog med brukere på Tise oppfordres alle til å holde en trivelig og saklig tone og etter best evne forsøke å kommunisere på en ryddig og forståelig måte for å unngå misforståelser rundt en handel.

Kommunikasjon bør være på et språk begge forstår godt og i de tilfellene to parter ikke bærer felles morsmål og det kan skape utfordringer kan man f.eks benytte engelsk dersom dette passer bedre.

Unngå unødvendige diskusjoner som ikke er relatert til salgsobjektene, eller som kan bidra til å skape et dårlig klima.

Annonser vi ikke tillater

Her følger en oversikt over produkter vi ikke ønsker omsatt på Tise. Denne listen er dannet ut i fra en kombinasjon med respekt for lover og regler, trygghet for dyr og mennesker, og for å kunne holde markedsplassen ryddig og fri for unødvendig støy. Denne oversikten inneholder det meste som ikke er ønskelig omsatt på Tise, men Tise vil fortsatt kunne fjerne ethvert produkt som ansees som irrelevant eller ikke ønskelig ved behov.


- Piratkopier (Kopivarer og replika)
De som produserer piratvarer jobber ofte under svært dårlige forhold. Kjøp av piratvarer undergraver også jobbmuligheter og sosiale rettigheter for dem som arbeider hos de lovlige produsentene.

- Reklame, videresalg og massesalg av produkter og tjenester
Inkludert, men ikke begrenset til garasjesalg, loppemarked, hjemmebutikk, tupperware, importsalg og videresalg.

- Dyr (hund, katt, hest, fisk, gnagere, fugl og lignende)

- Våpen (Skytevåpen, skjæreredskaper og våpendeler)
Gjenstander som kan brukes til å skade andre eller for å jakte med er noe vi ikke ønsker omsatt på Tise. Unntaket er dersom det skal brukes i industrien, idretten, husholdningen eller til pynt.

- Næringsmidler (Mat, drikke, kosttilskudd og lignende)
Dette er produkter som i de fleste tilfeller ikke egner seg til å selge etter forsegling er brutt. Næringsmidler har også datobegrensninger ift holdbarhet og det vil være ugunstig å tillate salg av næringsmidler all den tid man ikke kan kontrollere at innholdet i produktene samsvarer med retningslinjene gitt av Mattilsynet som er den norske tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

- Upassende annonser
Annonser som kan fremstå som støtende eller upassende er forbudt på Tise. Inkludert, men ikke begrenset til salg av pornografi og erotiske leketøy.

- Salg av brukt sminke/velværeprodukter (brutt forpakning)

- Legemidler (Totalforbud)

- Alkohol og nikotin (inkl. E-røyk) (Totalforbud)

- Konkurranser og Giveaways (Totalforbud)

- Valutahandel (Kjøp eller bytte av valuta)

- Treningsprogram og kostholdsrådgivning

Svarte dette på spørsmålet?