Alla samlingar
Frakt
Om något oförutsett skulle hända (Sverige)
Om något oförutsett skulle hända (Sverige)
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Läs även användarvillkoren för betalningar via Tise.Budgivning

Ett bud har en varighet på 3 dagar och kan återkallas av köparen fram tills att säljaren har accepterat budet. Säljaren kan dock inte återkalla ett motbud.

När ett bud är lagt undersöks det först om det finns täckning på köparens betalkort och beloppet blir då reserverat. Det tillgängliga beloppet justeras nedåt medan balansen förblir oförändrad.

Vid tillfällen där säljaren avvisar budet, budet löper ut i tid eller köparen drar tillbaka budet kommer det reserverade beloppet att frigöras.

Vanligtvis försvinner reservationen samma dag, och senast efter 7 bankdagar. Om du väntar på en återbetalning och beloppet inte är tillgängligt efter en vecka behöver du kontakta din bank.Försändelsen

Ett bud är låst tills den QR-kod säljaren får när ett bud accepteras. Om ett paket av olika anledningar inte registreras som skickat inom 7 dagar, kommer budet automatiskt att annulleras. Deadline för att skicka ett paket presenteras i chatten för säljaren.

När du använder betalning genom Tise med integrerad frakt ansvarar du för att varan inte överstiger de maximala yttermåtten som presenteras i appen.

Vid försenade leveranser är säljaren/köparen alltid skyldig att först kontakta fraktbolaget för att undersöka situationen. Information mottagen av fraktbolaget ska skickas till Tise vid efterfrågan.

- Kontakta PostNordLeveransen

Paketen levereras till en brevlåda kopplad till den adress som registrerades vid köptillfället. I situationer där paketen inte kan levereras till mottagarens hemadress kommer paketen att levereras till en servicepunkt där mottagaren meddelas via SMS och/eller e-post.

Om ett paket inte hämtas ut av mottagaren inom 7 dagar kommer paketet att returneras till säljaren

När ett paket har bekräftats levererat har köparen 24 timmar på sig att rapportera eventuella problem i chatten. Därefter markeras varan automatiskt som godkänd. Köparen/säljaren måste alltid följa instruktionerna som ges i chatten.

Om köparen inte kan dokumentera problemet, hänvisa till kontakt med fraktbolaget/dialog med säljaren eller inte svarar på förfrågningar från Tise inom 72 timmar från det att de gavs, anses detta som ett brott mot villkoren för användning av betalningslösning, och köpet kommer att betraktas som genomfört.Vid en eventuell avvikelse på mottagen vara

I situationer där problem med en leverans har rapporterats kommer köpare och säljare att kontaktas av Tise på sin registrerade e-postadress för vidare uppföljning.

Beroende på vilken anledning köparen uppgett kan säljaren vanligtvis räkna med att bli kontaktad av Tise inom en vecka om ärendet inte är löst mellan köparen och säljaren själva.

Om köparen är missnöjd med varan och anser att den inte är som förväntad utifrån säljarens beskrivningar måste detta dokumenteras. Om köparen kan dokumentera att artikeln skiljer sig väsentligt från beskrivningen har köparen möjlighet att begära annullering/avslag. Köparen kan dock inte begära detta efter att varan blivit markerad som godkänd.

Ett avtal om retur av produkten och vilken fraktmetod som ska användas avtalas mellan köparen och säljaren. När köparen har dokumenterat returförsändelsen och säljaren kan bekräfta avtalet återbetalas beloppet till köparen enligt användarvillkoren. Samma dokumentationskrav gäller för köpare vid retur som för säljare vid originalleverans.

Om det visar sig att artikeln har skadats under transporten måste det ansvariga fraktbolaget kontaktas. Det är då viktigt att säljaren/köparen kan visa dokumentation gällande frakten och skadorna som har uppstått.

Vid eventuell ersättning relaterad till ett avtal mellan parterna eller kompensation som rapporterats av fraktleverantören kommer serviceavgiften för användning av tjänsten inte att kompenseras.

Om köparen, säljaren eller fraktbolaget inte kommer överens runt situationen och/eller om Tise inte kan avgöra ärendet på baserat på inlämnad dokumentation måste köparen ta ärendet till behörig myndighet (t.ex.: tingsrätten).

Genom att använda betalning genom Tise med integrerad frakt accepterar du även PostNords villkor för frakt.

Fick du svar på din fråga?