Alle samlinger
Min bruker
Hvorfor får jeg ikke logget inn?
Hvorfor får jeg ikke logget inn?
Oppdatert denne uken

Dersom du opplever problemer knyttet til innlogging kan du kontrollere om du har:

- nyeste operativsystem installert på telefonen.
- forsøkt en re-installering (du mister ikke brukerdataene dine).
- undersøkt at lagringsplassen på telefonen ikke er oppbrukt.
- undersøkt om kontoen kan være utestengt.
- forsøkt å logge inn på kontoen din via e-post.
- forsøkt å kun være logget på Tise med mobilnettet. (utelukker nettverksproblemer).
- mistanker om at det skyldes en teknisk feil / bug.

Svarte dette på spørsmålet?