Alle samlinger
Selge på Tise
Bedriftsprofil
Hva er retningslinjene for en bedriftsprofil på Tise?
Hva er retningslinjene for en bedriftsprofil på Tise?
Oppdatert over en uke siden

Her er retningslinjene du må forholde deg til dersom du har en bedriftsprofil på Tise. Disse retningslinjene er gjeldende for alle Tise-brukere fra 15.06.23 til dags dato:

  • Tise er en gjenbruksapp for kjøp og salg av brukte varer. Om ikke annet er avtalt, er det kun slike produkter som skal selges gjennom en bedriftsprofil på Tise. Bedrifter i kles- og tekstilindustrien som ikke er vintage- eller secondhand-bedrifter kan ikke ha bedriftsprofil på Tise uten at det går gjennom [email protected].

  • Alt som legges ut på Tise skal selges gjennom Tise. Det er med andre ord ikke lov å henvise til andre salgs- eller sosiale plattformer på profilen. Dette er for brukernes trygghet. Tise skal ikke brukes som markedsføringskanal uten at dette er avtalt med [email protected].

  • Bedrifter med profil på Tise skal så langt det lar seg gjøre benytte den integrerte frakt- og betalingsløsningen til å gjennomføre salg, enten med bruk av frakt eller ved henting i butikk. Ved en eventuell henvendelse fra vår betalingsleverandør, Stripe, hvor det kreves verifisering av konto, skal eier av bedriftsprofilen ta kontakt med Support.

  • Profiler tilknyttet en bedrift må til enhver tid ha et aktivt Tise Large Membership.

  • Det skal komme tydelig frem av profilens brukernavn eller bio at den tilhører en bedrift. Dette for å sikre åpenhet overfor våre brukere.

  • Bedrifter med årlige inntekter som overskrider 5 MNOK må kontakte [email protected] før en bedriftsprofil opprettes.

  • Som Tise-brukere må også bedrifter følge de generelle retningslinjene.

  • Bedriftskontoer som bryter én eller flere av våre retningslinjer kan når som helst bli sperret.

Svarte dette på spørsmålet?