Alle samlinger
Forsendelse
Er min pakke forsikret?
Er min pakke forsikret?
Opdateret over en uge siden

Ved brug af integreret forsendelse med Tise følger også forsendelsesudbydernes vilkår.

Fragtudbyderens ansvar for en pakke opstår, når forsendelsen er registreret afhentet/afsendt.

Dokumentation for varens værdi afspejles i det tilbud, sælger accepterer med køber på den relevante annonce, som sælger har accepteret med køber.


Tise kan ikke yde erstatning uden en bekræftelse fra forsendelsesudbyderen og vil starte en erstatningssag, så snart forsendelsesudbyderen har kontaktet Tise og bekræftet sagen.

I situationer, hvor en pakke bekræftes bortkommet eller beskadiget under forsendelsen, vil sælger modtage udbetalingen i henhold til den aftale, der er knyttet til tilbuddet, og køber vil få refunderet omkostningerne forbundet med forsendelsen og betalingen for varen. Servicegebyret for brug af betalingsløsningen kompenseres ikke.

Hvis køber/sælger har anmeldt en sag til fragtudbyderen, og de bekræfter erstatningssagen, vil køber/sælger blive kontaktet af Tise.

Besvarede dette dit spørgsmål?