Alle samlinger
Frakt
Er pakken min forsikret?
Er pakken min forsikret?
Oppdatert over en uke siden

Ved bruk av integrert frakt med Tise følger også vilkårene til fraktleverandøren.

Leverandørens ansvar for en pakke inntrer når sendingen er kvittert hentet av leverandørens bud.

Dokumentasjon på vareverdi gjenspeiles i budet selger har akseptert med kjøper.

Tise kan ikke gjøre erstatning uten en bekreftelse fra fraktleverandøren og vil ta stilling til beløpet så snart fraktleverandøren har tatt kontakt med Tise og bekreftet saken.

I situasjoner hvor en pakke er bekreftet tapt eller skadet under forsendelsen, vil selger motta utbetalingen i henhold til avtalen knyttet til budet og kjøper vil bli refundert kostnadene knyttet til frakten og betalingen for varen. Servicegebyret for bruk av betalingsløsningen vil ikke bli kompensert.

Dersom kjøper/selger har meldt inn en saken til fraktleverandør og de bekrefter erstatningsforholdet vil kjøper/selger bli kontaktet av Tise.

Ved utfordringer knyttet til opphentingen eller sending av pakken plikter selger/kjøper å alltid først kontakte fraktleverandøren for å undersøke situasjonen. Informasjon mottatt i kontakt med fraktleverandøren skal sendes til Tise ved etterspørsel.

Svarte dette på spørsmålet?