Alle samlinger
Kom i gang!
Brukervilkår for betalinger igjennom Tise
Brukervilkår for betalinger igjennom Tise
Oppdatert over en uke siden
 1. Tise og de integrerte betalingsløsningene (kjent som "Tise Betaling," "Sikker Betaling," "betalinger gjennom Tise", osv.) fungerer kun som et verktøy for kjøper og selger å komme i kontakt, bli enige om et kjøp og oppfylle sine forpliktelser. Kjøpsavtalen inngås utelukkende mellom kjøper og selger på deres egen risiko, og Tise har ingen ansvar for eventuelle kontraktsbrudd fra noen av partene.

 2. Du som selger aksepterer at dersom kjøperen kan bevise at varen mottatt avviker betydelig fra beskrivelsen, skal beløpet du mottok refunderes til kjøperen.

 3. Du som kjøper aksepterer at når du markerer en vare som mottatt eller godkjenner varen (avhengig av hva som er relevant og kommunisert i tjenesten), aksepterer du også varens tilstand/for sendelse, og at transaksjonen med selgeren er fullført. Du kan ikke fremsette krav angående varens tilstand eller levering etter at den er merket som mottatt eller godkjent.

 4. Tise kan ta en tjenesteavgift på transaksjonen. Avgiften vil variere basert på vareprisen, men beløpet vil være tydelig angitt i budet du mottar som selger og/eller kjøper. Eventuelle avgifter for bruk av tjenesten er ikke-refunderbare.

 5. Hvis Tise trenger å kontakte deg, vil vi bruke meldinger inne i appen og/eller e-post. Du er ansvarlig for å registrere en gyldig e-postadresse hos Tise og svare innen 72 timer. Hvis du ikke overholder denne tidsfristen, kan betalingen bli frigitt til den andre parten. Du må også følge rutinene beskrevet i brukerstøtteartiklene:

 6. Eventuelle klager angående transaksjonen må rettes direkte til Tise via din registrerte e-postadresse eller direkte i buddialogen i appen. Klager som fremsettes etter de angitte klagefristene vil ikke bli behandlet. Som standard vil midlene bli utbetalt til selgeren på dette tidspunktet, men etter skjønn, forståelse og kjennskap til situasjonen, kan vi velge å utbetale midlene til kjøperen hvis det er sterke grunner til å tro at selgeren ikke har fulgt disse vilkårene.

 7. Du er ansvarlig for å legge inn riktige personopplysninger i appen.

  1. Hvis du legger inn feil eller mangler bankinformasjon, adresse, e-post, telefonnummer, osv., er Tise ikke ansvarlig for midler som blir overført til feil bankkontoer eller varer som blir sendt til feil adresse av slike årsaker, og disse midlene vil gå tapt.

  2. Du er ansvarlig for å legge inn fullstendig informasjon som kreves i appen og annen kommunikasjon innen ett år etter at budet/betalingen ble gitt i appen. Midlene vil gå tapt hvis du ikke overholder denne fristen.

 8. Tise bruker Stripe Connect for å håndtere betalingstjenester. Ved å bruke betalinger gjennom Tise aksepterer du også avtalen for Stripe Connected Account.

 9. Farlige eller forbudte varer kan ikke inkluderes i forsendelser:

  1. Farlige varer er stoffer og produkter som under transport og lagring kan forårsake skade på liv, helse, eiendom eller miljøet på grunn av deres kjemiske og fysiske egenskaper. Eksempler på farlige varer er bensin, gass, lightere, svovelsyre, arsen, radioaktive stoffer, fyrverkeri og spraybokser.

  2. Følgende typer varer kan ikke inkluderes i en forsendelse: Kontanter, våpen og andre farlige eller upassende varer.

Svarte dette på spørsmålet?