Gå til hovedinnhold
Alle samlingerFrakt
Hvis noe uforutsett skulle oppstå (Norge)
Hvis noe uforutsett skulle oppstå (Norge)
Oppdatert over en uke siden

Se også brukervilkårene for betalinger gjennom Tise.


Bud

Bud har en varighet på 3 dager og kan trekkes tilbake av kjøper inntil selger har akseptert budet. Selger kan imidlertid ikke trekke tilbake et motbud.

Når det foreligger et bud undersøkes det om det er dekning på kjøpers betalingskort, og beløpet blir da reservert. Det disponible beløpet blir nedjustert, mens saldo vil forbli uendret.

Dersom selger avslår budet, budet løper ut på tid eller kjøper trekker tilbake budet, vil budet kanselleres og det reserverte beløpet bli frigitt.

Vanligvis forsvinner reservasjonene samme dag, og innen 7 dager. Dersom du har et beløp som skal ha blitt refundert må du ta kontakt med banken dersom beløpet ikke er tilgjengelig i løpet av en ukes tid.


Opphenting og sending

Et bud er låst til den originale hentekoden mottatt i appen. Dersom en pakke av forskjellige grunner ikke er registrert som hentet innen 7 dager fra planlagt hentedato/bud ved bruk av Helthjem/Instabox, eller registrert som sendt innen 10 dager ved bruk av Posten, vil budet automatisk kanselleres.

Når du bruker betaling gjennom Tise med integrert frakt er du ansvarlig for at varen ikke overstiger de maksimale ytre målene oppgitt i appen.

Ved utfordringer knyttet til opphentingen eller sending av pakken plikter selger/kjøper å alltid først kontakte fraktleverandøren for å undersøke situasjonen. Informasjon mottatt i kontakt med fraktleverandøren skal sendes til Tise ved etterspørsel.

- Kontakt Helthjem
- Kontakt Posten

- Kontakt Instabox


Leveringen

Pakkene blir levert til adressen registrert eller valgt pakkeskap på tidspunktet budet blir akseptert. I Helthjem/Posten situasjoner hvor pakkene ikke lar seg levere på mottakers hjemmeadresse, vil pakkene bli levert til et utleveringssted hvor mottaker vil bli varslet på SMS og/eller e-post.

Hvis en pakke ikke blir hentet opp innen hentefrist spesifisert av fraktselskapet, vil pakken gå i retur til selger og utbetalingen til selger finner sted.

Når en pakke er bekreftet levert har kjøper 24 timer på seg til å rapportere eventuelle problemer i chatten. Etter dette blir varen automatisk markert som godkjent. Kjøper/selger er alltid forpliktet til å følge instruksjonene gitt i chatten.

Dersom selger/kjøper ikke kan dokumentere forsendelsen, kontakt med fraktselskapet eller besvarer henvendelser fra Tise innen 72 timer fra de ble gitt ansees det som brudd på brukeravtalen og betalingen kan frigis til den andre parten.


Hvis det er rapportert et problem etter levering

I situasjoner hvor det er blitt rapportert et problem med en levering vil kjøper og selger bli kontaktet av Tise på sin registrerte e-postadresse eller i support chat for videre saksgang dersom situasjonen ikke kan løses i direkte dialog mellom partene.

Avhengig av årsaken som er meldt inn av kjøper kan selger vanligvis forvente å bli kontaktet av Tise i løpet av en ukes tid.

Hvis kjøper er misfornøyd med varen og mener det ikke er som forventet ut ifra selgers beskrivelser må dette kunne dokumenteres. Om kjøper kan dokumentere at varen betydelig avviker fra beskrivelsen har kjøper mulighet til å be om heving/avslag. Kjøper kan likevel ikke fremme slike krav etter at varen er markert som godkjent.

Avtale om returnering av produktet og hva slags forsendelsesmåte som skal benyttes avtales mellom kjøper og selger. Når kjøper har dokumentert returforsendelsen og selger kan bekrefte avtalen, vil beløpet for produktet tilbakebetales til kjøperen i henhold til brukeravtalen. De samme dokumentasjonskravene gjelder for kjøpere ved retur som for selgere ved opprinnelig sending.

Dersom det viser seg at varen har blitt skadet under forsendelsen skal ansvarlig fraktselskap kontaktes. I denne situasjonen er det viktig at selger/kjøper kan vise til dokumentasjon vedrørende frakten og skadene som har oppstått.

Ved en eventuell kompensasjon knyttet til en avtale mellom partene eller erstatning meldt av fraktselskapet vil ikke servicegebyret for bruk av tjenesten bli kompensert.

Dersom kjøper, selger eller fraktselskap ikke blir enige rundt situasjonen og/eller at Tise ikke kan avgjøre saken på bakgrunn av innsendt dokumentasjon må kjøper ta saken videre til riktig myndighet (eks: Forbrukerrådet) for videre saksgang. Et resultat på bakgrunn av en klagesak vil påvirke hvordan vi håndterer saken.

Ved å bruke betalingsløsningen til Tise med integrert frakt godtar du også fraktleverandøren sine vilkår for frakt:

- Helthjem sine vilkår for bruk og tilhørende transporttjenester
- Posten sine vilkår for bruk og tilhørende transporttjenester

Svarte dette på spørsmålet?