Alle samlinger
Min bruker
Hvordan endrer jeg e-postadressen min?
Hvordan endrer jeg e-postadressen min?
Oppdatert over en uke siden

Du kan endre e-posten din i appens innstillinger ved trykk på “E-post”.

Svarte dette på spørsmålet?